Hakkımızda

GAN TÜRKİYE - Küresel İşbaşında Eğitim Ağı

Küresel kriz sonrasında giderek artan genç işsizliği sorunu, bütün  dünyada olduğu gibi G20’nin de öncelikli gündem maddeleri arasına  girmiştir. Bu çerçevede, B20 (Business 20) ile L20 (Labour 20),  işbaşında eğitimin genç işsizliğine çözüm olabileceği konusunda  ortak tavır sergileyerek, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve  OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi’ni (BIAC) harekete geçirmiş ve Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN), ILO’nun da desteğiyle 2013 yılında kurulmuştur.
B20 İstihdam Görev Gücü’nün ilk somut çıktısı olma özelliğini taşıyan GAN, özellikle işbaşında eğitim fırsatları ile gençlerin becerilerini ve
istihdamını artırmak için iş dünyasını teşvik eden bir birliktir.
GAN, farklı ekonomik, kültürel ve kurumsal ihtiyaçların karşılanması  ile ulusal düzeyde kamu politikalarında ve mevzuatta etkinliğin sağlanması için ülkeler bazında Ulusal Ağların kurulması sürecini  başlatmıştır.
Ülkemizde de, TİSK kanalıyla bir Ulusal Ağ oluşturulmasına karar verilmiş ve 25 Şubat 2015 tarihinde GAN TÜRKİYE kurulmuştur.