3 Temel Prensip

3 Temel Prensip

  • Şirketlerin işbaşında eğitime katılım ve destek konusundaki taahhütlerinin ve görünürlüğünün güçlendirilmesi,
  • İşbaşında eğitim konusundaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,
  • Bilgi paylaşımını, ortaklıkları güçlendirmek ve uluslararası işbirliklerini artırmak için küresel ve ulusal düzeyde kurulan ağların desteklenmesi.