HABERLER

Sıkça Sorulan Sorular

Küresel kriz sonrasında giderek artan genç işsizliği sorunu, bütün dünyada olduğu gibi G20’nin de öncelikli gündem maddeleri arasına girmiştir. Bu çerçevede, B20 (Business 20) ile L20 (Labour 20), işbaşında eğitimin genç işsizliğine çözüm olabileceği konusunda ortak tavır sergileyerek, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve OECD Nezdinde Ticaret ve Sanayi İstişare Komitesi’ni (BIAC) harekete geçirmiş ve Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (GAN), ILO’nun da desteğiyle 2013 yılında kurulmuştur.

B20 İstihdam Görev Gücü’nün ilk somut çıktısı olma özelliğini taşıyan GAN, özellikle işbaşında eğitim fırsatları ile gençlerin becerilerini ve istihdamını artırmak için iş dünyasını teşvik eden bir birliktir.

GAN’ın amaçları;

• İşbaşında eğitim imkanlarının sunulması,

• İlgili paydaşlar ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,

• İşbaşında eğitimin geliştirilmesi ve destek kampanyaları ile işbaşında eğitim programlarının statüsünün güçlendirilmesi,

• Ulusal ve bölgesel ağlar kurarak, bilgi akışının ve kapasite geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Bazı ülkelerde işbaşında eğitim kavramı tam karşılığını bulsa da, bazı ülkelerde işbaşında eğitim programları için çıraklık, stajyerlik, beceri eğitimi gibi kavramlar kullanılmaktadır.

Farklı ülkelerin işbaşında eğitim konusunda değişik yaklaşımları vardır. Fakat, ülkelerin kanun ve işgücü piyasası dengelerini göz önünde bulundurarak oluşturdukları programlar da mevcuttur.

B20 ve L20, 2013 yılının Haziran ayında gerçekleştirdikleri Toplantıda başarılı işbaşında eğitim programlarını “işverenlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış, Kanun ve uygulamalarla uyumlu sözleşmeler çerçevesinde uygulanan, işyerlerinde pratik uygulamalarla sürdürülen uygulamalar” olarak tanımlamıştır.

B20 İstihdam Görev Gücü’nün ilk somut çıktısı olma özelliğini taşıyan GAN, özellikle işbaşında eğitim fırsatları ile gençlerin becerilerini ve istihdamını artırmak için iş dünyasını teşvik eden bir birliktir.

GAN’ın amaçları;

• İşbaşında eğitim imkanlarının sunulması,

• İlgili paydaşlar ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,

• İşbaşında eğitimin geliştirilmesi ve destek kampanyaları ile işbaşında eğitim programlarının statüsünün güçlendirilmesi,

• Ulusal ve bölgesel ağlar kurarak, bilgi akışının ve kapasite geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

“İşbaşında eğitim” kavramı; çıraklık, beceri eğitimi ve stajyerliği kapsamaktadır.

Beceri Eğitimi

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince 10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, ortaöğrenim ve yükseköğrenim kurumlarında mesleki eğitim gören öğrencilere ücret ödeyerek beceri eğitimi yaptırmakla yükümlüdür.

Çıraklık

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre zorunlu eğitimini tamamlamış 14-19 yaş arasındaki gençler, 2-4 yıl süresince özellikle küçük ve orta ölçekli işyerlerinde pratik eğitim alabilmektedirler.

Çıraklar, hazırlanmış eğitim programlarına göre, işyerinin ve mesleğin özelliklerine uygun olarak usta öğreticinin gözetiminde pratik eğitim görürler.

Stajyerlik

Eğitim gördüğü yükseköğrenim kurumunda (mesleki eğitim kurumları hariç) staj mecburiyeti bulunan öğrenciler, eğitim kurumunun onayı ile bir işyerinde staj yapmaktadır.

• İşbaşında eğitim programlarının nasıl kurulacağına dair, başarılı şirketlerin iyi uygulama örneklerini içeren bilgilere özel erişim,

• Dünya politika gündeminde kilit önceliği olan, gençlerin istihdamının teşviki konusundaki şirket katkılarının uluslararası alanda tanıtılması ve görünürlük sağlanması,

• Sektörel ve sektörlerarası ortaklıkların kurulma potansiyeli,

• Yükselen piyasalardaki becerilere ve gençlere erişim imkanı,

• Maliyet etkin, tek durak paket program.

• Kaliteli işbaşında eğitim programları ve uygulanan iyi örneklerin paylaşılması;

• Gençler için işbaşında eğitimin geliştirilmesi ve desteklenmesi;

• Yerel düzeyde beceri uyumsuzluklarının engellenmesi ve ulusal politikalara etkide bulunulması için paydaşlarla işbirliği yapılmasıdır.

B20 İstihdam Görev Gücü’nün ilk somut çıktısı olma özelliğini taşıyan GAN, özellikle işbaşında eğitim fırsatları ile gençlerin becerilerini ve istihdamını artırmak için iş dünyasını teşvik eden bir birliktir.

GAN’ın amaçları;

• İşbaşında eğitim imkanlarının sunulması,

• İlgili paydaşlar ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,

• İşbaşında eğitimin geliştirilmesi ve destek kampanyaları ile işbaşında eğitim programlarının statüsünün güçlendirilmesi,

• Ulusal ve bölgesel ağlar kurarak, bilgi akışının ve kapasite geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

3 Temel Prensip

  • Şirketlerin işbaşında eğitime katılım ve destek konusundaki taahhütlerinin ve görünürlüğünün güçlendirilmesi,
  • İşbaşında eğitim konusundaki iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,
  • Bilgi paylaşımını, ortaklıkları güçlendirmek ve uluslararası işbirliklerini artırmak için küresel ve ulusal düzeyde kurulan ağların desteklenmesi.

PAYDAŞLAR